hizmetler

 

-Sözlü ve yazılı danışma

-Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi

-İdare Hukuku, (Memur atamaları, disiplin cezaları iptali vs...)

-Ceza Davaları

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ait davalar

-İcra-İflas Hukuku ve İcra Takipleri

-Aile Hukuku (Boşanma, Vesayet, Evlat Edinme,…)

-Taşınmaz Davaları (Tapu İptali, Men-i Müdahale, Kat Mülkiyeti davaları vs...)

-Borçlar Hukuku Davaları, (Satım, Kira, Kefalet vs...)

-Tüketici Davaları (Ayıplı mal, Ayıplı Hizmet vs..)

-Miras Davaları

-Kıymetli Evrak Hukuku davaları (Çek, Bono vs...)

-Sözleşmelerin Hazırlanması (Kira sözleşmesi ve benzeri, Tüzük yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması, Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler